GDPR

Zásady ochrany osobních údajů


Správce Vašich osobních dat

Štěpánka Parvová (dále jen PARVOVA.CZ)


Prohlášení
Při práci s osobními údaji postupuje PARVOVA.CZ v souladu s nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (známe jako GDPR).


Jaké osobní údaje PARVOVA.CZ shromažďuje:
Osobní data – data získané elektronicky nebo písemnou formou (spojené s Vaší osobou)

 • Jméno a příjmení
 • Kontaktní adresa
 • E-mail
 • Telefonní číslo
 • Název profilu a fotografie na sociálních sítí (Facebook, Instagram, …)
 • Číslo bankovního účtu
 • Datum narození

Anonymní údajejde o získávání dat při Vašem prohlížení webové stránky www.parvova.cz (nespojitelné s Vaší osobou)

 • IP adresa zařízení
 • Operační systém zařízení (MS Windows, Android, iOS, …)
 • Typ zařízení (PC, mobil, tablet, …)
 • Aktivita na webových stránkách (datum, čas, adresa stránky, …)
 • Geolokační údaje (pozice v rámci internetu – město, země, …)

Cookies
Web www.parvova.cz nepoužívá evidenci osobních údajů pro skripty Cookies


Pro jaké účely PARVOVA.CZ shromažďuje osobní data

 • Zhotovení nezávazné cenové nabídky
 • Zhotovení smlouvy o dodávce fotografických služeb
 • Zhotovení dohody o provedení práce
 • Evidence Souhlasu s pořízením a použitím foto / audio / video záznamů
 • K poskytování přímého marketingu, zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů


Vložený Váš obsah z jiných webů
Vložený obsah z jiných webových stránek se chová stejným způsobem, jako kdyby, jste navštívili jiný web, na kterém jste provedli nějakou vlastní aktivitu.

 • Příspěvek
 • Komentář
 • Recenzi
 • Hodnocení (hvězdiček, body, skóre, …)
 • Like (palec, to se mi líbí, …)


Jak dlouho PARVOVA.CZ uchovává osobní data
10 let


Vaše práva
Pokud máte na tomto webu účet nebo jste zde přidali komentáře, můžete požádat o výpis svých osobních údajů, které o Vás shromažďuje PARVOVA.CZ, včetně všech údajů, které jste poskytli v písemné nebo v  elektronické formě. Můžete také požádat o trvalé odstranění veškerých osobních údajů, které o Vás PARVOVA.CZ shromažďuje. Tato možnost nezahrnuje údaje, které je PARVOVA.CZ  povinná uchovávat z administrativních, právních nebo bezpečnostních důvodů.

Žádost o Výpis / Zrušení Vašich shromážděných osobních údajů můžete zaslat na e-mail fotograf@parvova.cz

Veškeré informace o právech a povinnostech vyplývajících z obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)
naleznete na oficiálních stránkách  či na stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů (UOOU).

 

V Opavě dne 1.4.2018

Komentáře jsou vypnuty.